Nặng hơn 6 GB trên Mobile, hàng chục GB trên PC: Lý do bom tấn tội nghiệp của VNG bị game thủ “ném đá”?

GameK  • 13/10/2021
Nặng hơn 6 GB trên Mobile, hàng chục GB trên PC: Lý do bom tấn tội nghiệp của VNG bị game thủ “ném đá”?

Nặng hơn 6 GB trên Mobile, hàng chục GB trên PC: Lý do khiến cho bom tấn của VNG bị game thủ “ném đá”?

Xem bài gốc: https://gamek.vn/nang-hon-6-gb-tren-mobile-hang-chuc-gb-tren-pc-ly-do-khien-cho-bom-tan-cua-vng-bi-game-thu-nem-da-20211013111325631.chn


like
comment
share