Nâng cao vai trò của tiếp thị nông sản Việt trên thị trường quốc tế

Doanh nghiệp & Tiếp thị  • 04/08/2021
Nâng cao vai trò của tiếp thị nông sản Việt trên thị trường quốc tế

Trong những năm qua, đóng góp của mặt hàng nông sản vào giá trị xuất khẩu của cả nước liên tục tăng và tạo được những đột phá ấn tượng. Nông sản của Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia hội nhập vào kinh tế thế giới sẽ mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động xuất khẩu nông sản Việt.

Xem bài gốc: http://doanhnghieptiepthi.vn/nang-cao-vai-tro-cua-tiep-thi-nong-san-viet-tren-thi-truong-quoc-te-161210803214811675.htm


like
comment
share