Nâng cao điều kiện chào bán chứng quyền có bảo đảm

Thời Báo Tài Chính  • 13/10/2021
Nâng cao điều kiện chào bán chứng quyền có bảo đảm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định việc chào bán, niêm yết, giao dịch, thanh toán, thực hiện chứng quyền có bảo đảm và hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến chứng quyền có bảo đảm.

Xem bài gốc: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/nang-cao-dieu-kien-chao-ban-chung-quyen-co-bao-dam-93381.html


like
comment
share