Mượn xe người khác đem cầm cố có tội không?

Phụ nữ TP.HCM  • 11 ngày
Mượn xe người khác đem cầm cố có tội không?

Hành vi mượn xe người khác rồi mang đi cầm cố khi chưa được sự đồng ý của người đó là trái pháp luật.

Xem bài gốc: https://www.phunuonline.com.vn/muon-xe-nguoi-khac-dem-cam-co-co-toi-khong-a1445768.html


like
comment
share