Muốn vượt bão Covid, phải duy trì liên tục chuỗi sản xuất của doanh nghiệp

The LEADER  • 03/08/2021
Muốn vượt bão Covid, phải duy trì liên tục chuỗi sản xuất của doanh nghiệp
Việc duy trì liên tục các chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là cực kỳ quan trọng nhằm đảm bảo phát triển kinh tế đất nước trong dài hạn

Nếu Việt Nam không thể duy trì liên tục việc sản xuất trong dịch bệnh và làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quay trở lại chuỗi giá trị của của các doanh nghiệp Việt sẽ cực kỳ khó khăn.

Xem bài gốc: https://theleader.vn/muon-vuot-bao-covid-phai-duy-tri-lien-tuc-chuoi-san-xuat-cua-doanh-nghiep-1627963116849.htm


like
comment
share