Mua đúng vùng đỉnh, Vĩnh Hoàn vẫn đang “gồng lỗ” khoản đầu tư cổ phiếu

Đầu tư online  • 22/10/2021
Mua đúng vùng đỉnh, Vĩnh Hoàn vẫn đang “gồng lỗ” khoản đầu tư cổ phiếu

Đến cuối quý III, Vĩnh Hoàn đang có khoản đầu tư chứng khoán 141 tỷ đồng, trích lập dự phòng 9,7 tỷ đồng mà chiếm phần lớn trong đó là dự phòng giảm giá cổ phiếu.

Xem bài gốc: https://baodautu.vn/mua-dung-vung-dinh-vinh-hoan-van-dang-gong-lo-khoan-dau-tu-co-phieu-d154085.html


like
comment
share