Một xã đảo sẵn sàng sơ tán hơn 800 dân tránh nước biển dâng

Thanh Niên  • 14/10/2021
Một xã đảo sẵn sàng sơ tán hơn 800 dân tránh nước biển dâng

Lo lắng nước biển dâng khi áp thấp nhiệt đới vào bờ đúng thời điểm thủy triều lên, xã đảo Nghi Sơn (TX.Nghi Sơn, Thanh Hóa) đã chuẩn bị sơ tán hơn 800 người dân, trong đó có hơn 100 người đang cách ly tại nhà.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/mot-xa-dao-san-sang-so-tan-hon-800-dan-tranh-nuoc-bien-dang-post1390882.html


like
comment
share

Đại Đoàn Kết Đại Đoàn Kết • 15/10/2021
Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021