Một số người có BHXH, nghỉ việc 2 tháng chưa được trợ cấp thất nghiệp

Yan  • 14/10/2021
Một số người có BHXH, nghỉ việc 2 tháng chưa được trợ cấp thất nghiệp

Một số người lao động vì dừng đóng bảo hiểm trước thời hạn có trong Quyết định 28 nên không được hưởng trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp mùa dịch.

Xem bài gốc: https://www.yan.vn/mot-so-nguoi-co-bhxh-nghi-viec-2-thang-chua-duoc-tro-cap-that-nghiep-279685.html


like
comment
share