Một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá thép

VnEconomy  • 24/09/2021
Một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá thép
Giá thép xây dựng tăng thêm 50 - 150 đồng/kg.

Ngày 24/09/2021, giá thép xây dựng trọng nước tiếp tục được một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng thêm 50 đồng/kg – 150 đồng/kg, lên mức 16.160 đồng/kg – 16.360 đồng/kg đối với thép cuộn, và từ 16.310 đồng/kg – 16.460 đồng/kg đối với thép cây…

Xem bài gốc: https://vneconomy.vn/mot-so-doanh-nghiep-dieu-chinh-tang-gia-thep.htm


like
comment
share

Phụ nữ TP.HCM Phụ nữ TP.HCM • 25/09/2021
Dân tộc & Phát triển Dân tộc & Phát triển • 24/09/2021