Mỗi tháng có hơn 15 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

VOH  • 03/08/2021
Mỗi tháng có hơn 15 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện giãn sách xã hội tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

Xem bài gốc: https://voh.com.vn/kinh-te/moi-thang-co-hon-15-ngan-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-va-quay-tro-lai-hoat-dong-408921.html


like
comment
share

Thế Giới & Việt Nam Thế Giới & Việt Nam • 02/08/2021