Mô hình “3 tại chỗ”: Linh hoạt để doanh nghiệp yên tâm sản xuất

Thời Báo Ngân Hàng  • 04/08/2021
Mô hình “3 tại chỗ”: Linh hoạt để doanh nghiệp yên tâm sản xuất

Các chuyên gia đề xuất không nên bắt buộc sản xuất “3 tại chỗ” mà nên để doanh nghiệp tự quản lý và chịu trách nhiệm. Với những doanh nghiệp vẫn đủ điều kiện thì tiếp tục thực hiện, còn đối với doanh nghiệp chưa đủ khả năng để áp dụng thì có thể thu hẹp quy mô, thực hiện giãn cách trong sản xuất.

Xem bài gốc: https://thoibaonganhang.vn/mo-hinh-3-tai-cho-linh-hoat-de-doanh-nghiep-yen-tam-san-xuat-117532.html


like
comment
share