Mở cửa kinh tế: Cần đồng bộ giải pháp, bắt đầu từ đi lại

VTV  • 26/09/2021
Mở cửa kinh tế: Cần đồng bộ giải pháp, bắt đầu từ đi lại

Nền kinh tế của đất nước là một thể thống nhất. Giao thông là mạch máu của nền kinh tế. Do đó, muốn mở cửa nền kinh tế phải bắt đầu bằng việc mở cửa chuyện đi lại.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/mo-cua-kinh-te-can-dong-bo-giai-phap-bat-dau-tu-di-lai-20210926103153703.htm


like
comment
share