Mikel Arteta sẵn sàng đón ngôi sao 25 triệu bảng trở lại Arsenal

Bóng Đá  • 2 ngày
Mikel Arteta sẵn sàng đón ngôi sao 25 triệu bảng trở lại Arsenal

Chiến lược gia người Tây Ban Nha có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh cậu học trò cũ của mình.

Xem bài gốc: https://www.bongda.com.vn/mikel-arteta-san-sang-don-ngoi-sao-25-trieu-bang-tro-lai-arsenal-d621114.html


like
comment
share