Miền Trung hứng mưa lớn do bão số 8

PLO  • 14/10/2021
Miền Trung hứng mưa lớn do bão số 8

Trong ngày 14-10 có mưa lớn và tiếp đến từ 16 đến 19-10 tiếp tục có đợt mưa kéo dài do không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, tập trung ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trọng tâm là từ Quảng Trị đến Quảng Nam.

Xem bài gốc: https://plo.vn/thoi-su/mien-trung-hung-mua-lon-do-bao-so-8-1021633.html


like
comment
share

Sài Gòn Giải Phóng Sài Gòn Giải Phóng • 15/10/2021