Miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT cho hàng nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch

Công an nhân dân  • 10 ngày
Miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT cho hàng nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Xem bài gốc: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/mien-thue-nhap-khau-thue-vat-cho-hang-nhap-khau-phuc-vu-phong-chong-dich-i628175/


like
comment
share