Mạnh tay với trường hợp làm, sử dụng giấy tờ giả

Đại Đoàn Kết  • 10 ngày
Mạnh tay với trường hợp làm, sử dụng giấy tờ giả

Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng Luật Sư Chính Pháp) cho rằng, có thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, xử lý thì mới giải quyết được vấn nạn làm giả và sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/manh-tay-voi-truong-hop-lam-su-dung-giay-to-gia-5665842.html


like
comment
share