MacBook Air có thể 'bay màu' từ năm 2022

VietnamBiz  • 25/11/2021
MacBook Air có thể 'bay màu' từ năm 2022

Lập trình viên "Dylandkt" đã tiết lộ rằng Apple có thể khai tử MacBook Air vào năm 2022 khi quay trở lại với dòng MacBook mà họ từng bán trong hai giai đoạn trước đây.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/macbook-air-co-the-bay-mau-tu-nam-2022-20211125070623406.htm


like
comment
share