Lưu ý người lao động về hạn chót nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

CafeF  • 25/11/2021
Lưu ý người lao động về hạn chót nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo BHXH Việt Nam, còn một lượng lớn người lao động chưa làm thủ tục để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Hạn cuối nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 20-12.

Xem bài gốc: https://cafef.vn/luu-y-nguoi-lao-dong-ve-han-chot-nhan-ho-tro-tu-quy-bao-hiem-that-nghiep-20211125162935311.chn


like
comment
share