Luật sư nói gì về hành vi lợi dụng ca sĩ Phi Nhung điều trị Covid-19 để kêu gọi từ thiện?

Soha  • 9 ngày
Luật sư nói gì về hành vi lợi dụng ca sĩ Phi Nhung điều trị Covid-19 để kêu gọi từ thiện?

Luật sư cho biết, khi cá nhân nào đó muốn kêu gọi quyên góp cho người khác, trong hoàn cảnh người đó bị bệnh hoặc qua đời, cần phải có sự đồng ý, ủy quyền từ thân nhân của họ.

Xem bài gốc: https://soha.vn/luat-su-noi-gi-ve-hanh-vi-loi-dung-ca-si-phi-nhung-dieu-tri-covid-19-de-keu-goi-tu-thien-20210915095246985.htm


like
comment
share