Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người

Lao Động  • 3 ngày
Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt tiền của 151 người
Đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng. Ảnh: CA.

Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt đối tượng lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook rồi chiếm đoạt hơn 135 triệu đồng của 151 người.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/phap-luat/lua-dao-ban-khau-trang-qua-facebook-roi-chiem-doat-tien-cua-151-nguoi-953909.ldo


like
comment
share