Long Nhật nhất tâm nguyện cầu, mong Tổ nghiệp sân khấu phù hộ cho Phi Nhung 'tai qua nạn khỏi'

Tuổi trẻ & Xã hội  • 5 ngày
Long Nhật nhất tâm nguyện cầu, mong Tổ nghiệp sân khấu phù hộ cho Phi Nhung 'tai qua nạn khỏi'

Sức khỏe của Phi Nhung sau khi nhập viện điều trị COVID-19 đang được rất nhiều người quan tâm.

Xem bài gốc: https://tuoitrexahoi.vn/710-921-4-long-nhat-nhat-tam-nguyen-cau-mong-to-nghiep-san-khau-phu-ho-cho-phi-nhung-tai-qua-nan-khoi-188662.html


like
comment
share