Lời xin lỗi của Đông Nhi và bài học về sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ

Kênh 14  • 17/05/2022
Lời xin lỗi của Đông Nhi và bài học về sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ

Trong hơn 10 năm làm nghề, có lẽ đây là vụ việc ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp Đông Nhi.

Xem bài gốc: https://video.kenh14.vn/loi-xin-loi-cua-dong-nhi-va-bai-hoc-ve-su-chuyen-nghiep-cua-nghe-si-316137.chn


like
comment
share