Lợi nhuận ngân hàng dần xám màu

Infonet  • 21/10/2021
Lợi nhuận ngân hàng dần xám màu

Hầu hết ngân hàng chưa có con số chính xác về kết quả kinh doanh quý III/2021, nhưng điều gần như chắc chắn là kết quả hoạt động của nhiều nhà băng bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19.

Xem bài gốc: https://infonet.vietnamnet.vn/thi-truong/loi-nhuan-ngan-hang-dan-xam-mau-395586.html


like
comment
share

Diễn đàn doanh nghiệp Diễn đàn doanh nghiệp • 22/10/2021
Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 21/10/2021