LienVietPostBank: Chi phí dự phòng tăng mạnh, lãi 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng

VietnamBiz  • 21/10/2021
LienVietPostBank: Chi phí dự phòng tăng mạnh, lãi 9 tháng đạt hơn 2.800 tỷ đồng

LienVietPostBank báo lãi trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 2.802 tỷ đồng nhờ tăng mạnh thu nhập từ lãi, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/lienvietpostbank-chi-phi-du-phong-tang-manh-lai-9-thang-dat-hon-2800-ty-dong-20211021083338936.htm


like
comment
share