LienVietPostBank báo lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng 61%

BizLIVE  • 21/10/2021
LienVietPostBank báo lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng 61%
LienVietPostBank đã hoàn thành 87,6% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2021.

Tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng 34,9% trong khi chi phí hoạt động được tiết giảm đã giúp lợi nhuận của LienVietPostBank tăng mạnh.

Xem bài gốc: https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/tai-chinh/lienvietpostbank-bao-loi-nhuan-9-thang-tang-truong-61-3571698.html


like
comment
share