Liên Quân Mobile: Top tướng đi rừng ăn Caesar Bạo chúa nhanh nhất mùa 20, cái tên "trùm cuối" khiến tất cả phải bất ngờ

Kênh 14  • 20/10/2021
Liên Quân Mobile: Top tướng đi rừng ăn Caesar Bạo chúa nhanh nhất mùa 20, cái tên "trùm cuối" khiến tất cả phải bất ngờ

Bùa lợi Caesar Bạo chúa ở meta mới thực sự vô cùng bá đạo và nếu sở hữu bùa lợi này thì tỉ lệ chiến thắng của các game thủ Liên Quân sẽ tăng lên rất cao.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/lien-quan-mobile-top-tuong-di-rung-an-caesar-bao-chua-nhanh-nhat-mua-20-cai-ten-trum-cuoi-khien-tat-ca-phai-bat-ngo-20211018231452994.chn


like
comment
share