Liên kết các ‘vùng xanh’

Đại Đoàn Kết  • 24/09/2021
Liên kết các ‘vùng xanh’

Sau 4 tháng tích cực phòng, chống, ngăn chặn, tới nay nhiều tỉnh thành phía Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19.

Xem bài gốc: http://daidoanket.vn/lien-ket-cac-vung-xanh-5666991.html


like
comment
share