Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ"

Lao Động  • 17/10/2021
Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn “3 tại chỗ"
Liên đoàn Lao động quận Long Biên trao quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 34 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: CĐHN

Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Hà Nội) đã trao Quyết định hỗ trợ bữa ăn cho 34 đoàn viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Việt Nam.

Xem bài gốc: https://laodong.vn/cong-doan/lien-doan-lao-dong-quan-long-bien-trao-quyet-dinh-ho-tro-bua-an-3-tai-cho-964421.ldo


like
comment
share