Lịch đi học lại của học sinh cả nước MỚI NHẤT: Chỉ còn 5 địa phương cho 100% học sinh học online!

Kênh 14  • 15/01/2022
Lịch đi học lại của học sinh cả nước MỚI NHẤT: Chỉ còn 5 địa phương cho 100% học sinh học online!

Các tỉnh, thành liên tục cập nhật lịch đi học lại của học sinh dựa vào tình hình dịch bệnh tại địa phương.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/lich-di-hoc-lai-cua-hoc-sinh-ca-nuoc-moi-nhat-chi-con-5-dia-phuong-cho-100-hoc-sinh-hoc-online-20220115125839114.chn


like
comment
share