Laptop, điện thoại khan hàng

Thời Báo Ngân Hàng  • 13/10/2021
Laptop, điện thoại khan hàng

Người dùng gặp khó khăn khi mua thiết bị, trong khi các cửa hàng cho biết chỉ đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu.

Xem bài gốc: https://thoibaonganhang.vn/laptop-dien-thoai-khan-hang-120367.html


like
comment
share