Lãnh đạo ‘Bộ tứ’ lần đầu nhóm họp, nhấn mạnh vai trò ở Indo-Pacific

Thanh Niên  • 25/09/2021
Lãnh đạo ‘Bộ tứ’ lần đầu nhóm họp, nhấn mạnh vai trò ở Indo-Pacific

Lãnh đạo “Bộ tứ” hay còn gọi là “Bộ tứ kim cương” gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ lần đầu họp trực tiếp trong nỗ lực mới nhằm đối phó Trung Quốc.

Xem bài gốc: https://thanhnien.vn/lanh-dao-bo-tu-lan-dau-nhom-hop-nhan-manh-vai-tro-o-indo-pacific-post1115214.html


like
comment
share