Lạng Sơn triệt phá đường dây đưa, nhận hối lộ để sắp xếp xe xuất khẩu

Vietnam+  • 14/01/2022
Lạng Sơn triệt phá đường dây đưa, nhận hối lộ để sắp xếp xe xuất khẩu

Thủ đoạn của các đối tượng này là tìm những xe đã được cấp phiếu xuất khẩu hàng hóa tại cửa khẩu nhưng phải quay đầu để đưa những xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 100-300 triệu đồng.

Xem bài gốc: https://www.vietnamplus.vn/lang-son-triet-pha-duong-day-dua-nhan-hoi-lo-de-sap-xep-xe-xuat-khau/768429.vnp


like
comment
share