Lần đầu tiên vải thiều Việt Nam theo đường biển sang châu Âu

VTV  • 03/08/2021
Lần đầu tiên vải thiều Việt Nam theo đường biển sang châu Âu

Một doanh nghiệp tại Hà Lan đã chấp nhận bỏ ra gần 1 tỷ đồng để thử nghiệm, đưa vải thiều tươi sang châu Âu bằng container đường biển.

Xem bài gốc: https://vtv.vn/kinh-te/lan-dau-tien-vai-thieu-viet-nam-theo-duong-bien-sang-chau-au-2021080309543188.htm


like
comment
share

Nhân Dân Nhân Dân • 02/08/2021