Làm thế nào người lao động có thể nghỉ Tết sớm mà vẫn được nhận đủ lương?

Doanh nghiệp & Tiếp thị  • 15/01/2022
Làm thế nào người lao động có thể nghỉ Tết sớm mà vẫn được nhận đủ lương?

Trước diễn biến Covid-19 còn phức tạp, nhiều địa phương đã yêu cầu người dân trở về từ vùng dịch phải cách ly y tế. Vậy làm thế nào để người lao động có thể xin nghỉ Tết sớm để quê và kịp cách ly, nhưng vẫn nhận đủ lương?

Xem bài gốc: https://doanhnghieptiepthi.vn/lam-the-nao-nguoi-lao-dong-co-the-nghi-tet-som-ma-van-duoc-nhan-du-luong-161221501183030919.htm


like
comment
share