Lâm Đồng mở cửa trở lại hoạt động du lịch

TravelMag  • 17/10/2021
Lâm Đồng mở cửa trở lại hoạt động du lịch

Theo quy định của tỉnh Lâm Đồng, tỉnh chấp thuận mở cửa hoạt động trở lại đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch; khu, điểm du lịch; lữ hành và vận chuyển du lịch.

Xem bài gốc: https://travelmag.vn/lam-dong-mo-cua-tro-lai-hoat-dong-du-lich-d58511.html


like
comment
share