Lái xe taxi tại Lâm Đồng có được hỗ trợ không?

Chính Phủ  • 25/09/2021
Lái xe taxi tại Lâm Đồng có được hỗ trợ không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng trả lời vấn đề này như sau:

Xem bài gốc: https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=447578


like
comment
share