Lãi vay ngân hàng đè nặng người mua nhà thời dịch bệnh

The LEADER  • 18/09/2021
Lãi vay ngân hàng đè nặng người mua nhà thời dịch bệnh
Áp lực trả nợ tăng cao đối với người mua nhà sử dụng vốn vay từ ngân hàng

Trong khi nhiều người mua nhà đang rơi vào tình cảnh khốn đốn khi thu nhập bị giảm sút nghiêm trọng, không có nguồn tiền trả nợ, thì giải pháp hỗ trợ khách hàng cũng đang là bài toán không dễ đặt ra với các ngân hàng .

Xem bài gốc: https://theleader.vn/lai-vay-ngan-hang-de-nang-nguoi-mua-nha-thoi-dich-benh-1631112538088.htm


like
comment
share