Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng nào thấp nhất tháng 9/2021?

VietnamBiz  • 9 ngày
Lãi suất vay mua nhà tại ngân hàng nào thấp nhất tháng 9/2021?

Lãi suất vay mua nhà trong tháng 9 tại các ngân hàng hầu như ít có sự thay đổi. Các ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất cho vay cũ, không có thêm các gói vay ưu đãi trong thời gian này.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/lai-suat-vay-mua-nha-tai-ngan-hang-nao-thap-nhat-thang-9-2021-20210915171654149.htm


like
comment
share

Diễn đàn doanh nghiệp Diễn đàn doanh nghiệp • 9 ngày