Lãi lớn từ mảng dịch vụ, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SeABank tăng gấp đôi cùng kỳ

VietnamBiz  • 21/10/2021
Lãi lớn từ mảng dịch vụ, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của SeABank tăng gấp đôi cùng kỳ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 2.530 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ mảng dịch vụ gấp 2,8 lần mang về hơn 800 tỷ đồng.

Xem bài gốc: https://vietnambiz.vn/lai-lon-tu-mang-dich-vu-loi-nhuan-truoc-thue-9-thang-cua-seabank-tang-gap-doi-cung-ky-20211021102405267.htm


like
comment
share