Kỹ sư làm việc 20 năm cho Google cảm thấy như bị ‘ăn tát’ khi nhận quyết định sa thải bằng email - công cụ do chính mình góp phần xây dựng

cafebiz.vn  • 25/01/2023
Kỹ sư làm việc 20 năm cho Google cảm thấy như bị ‘ăn tát’ khi nhận quyết định sa thải bằng email - công cụ do chính mình góp phần xây dựng

Những con người góp phần làm nên Google Mail lại bị đuổi bằng chính công cụ này.

Xem bài gốc: https://cafebiz.vn/ky-su-lam-viec-20-nam-cho-google-cam-thay-nhu-bi-an-tat-khi-nhan-quyet-dinh-sa-thai-bang-email-cong-cu-do-chinh-minh-gop-phan-xay-dung-176230125075647265.chn


like
comment
share