Kiến nghị giữ nguyên quy định cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Diễn đàn doanh nghiệp  • 9 ngày
Kiến nghị giữ nguyên quy định cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có kiến nghị góp ý dự thảo sửa đổi Thông tư 25/2015 về quy định loại trừ cho vay vốn tín dụng ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Xem bài gốc: https://diendandoanhnghiep.vn/kien-nghi-giu-nguyen-quy-dinh-cho-vay-mua-thue-mua-nha-o-xa-hoi-206326.html


like
comment
share