Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển rét 18 - 20 độ

aFamily  • 15/10/2021
Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội chuyển rét 18 - 20 độ

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến nước ta.

Xem bài gốc: https://afamily.vn/khong-khi-lanh-tang-cuong-ha-noi-chuyen-ret-18-20-do-20211015183725224.chn


like
comment
share