Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam

Tuổi Trẻ  • 07/12/2021
Không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến Quốc ca Việt Nam

Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức, cá nhân nào, dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp (bao gồm trên mạng) theo quy định pháp luật.

Xem bài gốc: https://tuoitre.vn/khong-duoc-co-bat-ky-hanh-vi-nao-ngan-chan-viec-pho-bien-quoc-ca-viet-nam-20211207124227931.htm


like
comment
share