Khởi tố 2 cán bộ ‘làm luật’ xe hàng chờ xuất sang Trung Quốc

PLO  • 15/01/2022
Khởi tố 2 cán bộ ‘làm luật’ xe hàng chờ xuất sang Trung Quốc

Các bị can đã thông đồng để đưa xe mới đến thay vào vị trí xe cũ với giá từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/xe.

Xem bài gốc: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-2-can-bo-lam-luat-xe-hang-cho-xuat-sang-trung-quoc-1039236.html


like
comment
share