Khan hàng vì đại dịch COVID-19, MacBook đồng loạt tăng giá tại Việt Nam

Doanh nghiệp VN  • 13/10/2021
Khan hàng vì đại dịch COVID-19, MacBook đồng loạt tăng giá tại Việt Nam

Lượng đặt trước MacBook tăng gấp 3 nhưng nguồn hàng cung cấp nhỏ giọt, chỉ bằng 1/4 so với các tháng trước.

Xem bài gốc: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-doanh-va-tieu-dung/khan-hang-vi-dai-dich-covid-19-macbook-dong-loat-tang-gia-tai-viet-nam/20211013011937552


like
comment
share

Thời Báo Ngân Hàng Thời Báo Ngân Hàng • 13/10/2021