Khái niệm, quy ước các chuyển động thiên cầu

Khoa Học  • 22/09/2021
Khái niệm, quy ước các chuyển động thiên cầu

Dưới đây là một số khái niệm để tham khảo và tra cứu về các quy ước trong thiên văn học cơ bản liên quan đến chuyển động của thiên cầu.

Xem bài gốc: https://khoahoc.tv/khai-niem-quy-uoc-cac-chuyen-dong-thien-cau-116076


like
comment
share