Khả Ngân: 'Tôi nhập viện hai tuần khi Bắc tiến'

Ngôi Sao  • 17/09/2021
Khả Ngân: 'Tôi nhập viện hai tuần khi Bắc tiến'

Sức khoẻ giảm sút vì không thích ứng được với thời tiết miền Bắc cùng stress kéo dài khiến Khả Ngân suy nhược cơ thể, phải nhập viện hai tuần khi đóng '11 tháng 5 ngày'.

Xem bài gốc: https://ngoisao.net/kha-ngan-toi-nhap-vien-hai-tuan-khi-bac-tien-4357851.html


like
comment
share