Kế hoạch sử dụng đất phường Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai năm 2021

Việt Nam Mới  • 05/08/2021
Kế hoạch sử dụng đất phường Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở phường Xuân Bình.

Xem bài gốc: https://vietnammoi.vn/ke-hoach-su-dung-dat-phuong-xuan-binh-long-khanh-dong-nai-nam-2021-20210805145312134.htm


like
comment
share