Kaspersky: Gần 20% người dùng APAC sử dụng thanh toán số trong thời kỳ đại dịch

TechTimes  • 15/10/2021
Kaspersky: Gần 20% người dùng APAC sử dụng thanh toán số trong thời kỳ đại dịch

Nghiên cứu mới từ Kaspersky cho thấy xu hướng sử dụng thanh toán số như ví điện tử và dịch vụ ngân hàng di động trong khu vực đang theo sát việc sử dụng tiền mặt.

Xem bài gốc: https://www.techtimes.vn/kaspersky-gan-20-nguoi-dung-apac-su-dung-thanh-toan-so-trong-thoi-ky-dai-dich/


like
comment
share