Kanye West đấm fan không trượt phát nào do dám xin chữ kí, thật sự cạn lời với "trùm thị phi"!

Kênh 14  • 15/01/2022
Kanye West đấm fan không trượt phát nào do dám xin chữ kí, thật sự cạn lời với "trùm thị phi"!

Hành động của Kanye West tiếp tục tạo nên làn sóng phẫn nộ.

Xem bài gốc: https://kenh14.vn/kanye-west-dam-fan-khong-truot-phat-nao-do-dam-xin-chu-ki-that-su-can-loi-voi-trum-thi-phi-20220114164426986.chn


like
comment
share